Regulation

Poznámka: Anglická verzia tejto zmluvy je prevládajúcou verziou a má prednosť vždy, keď existuje rozpor medzi anglickou verziou a ostatnými verziami.

Regulation

Zásady vybavovania sťažností

Kliknite sem pre viac informácií.

Cezhraničné služby

Kliknite sem pre viac informácií.

KID (Kľúčové informačné dokumenty)

Kliknite sem pre viac informácií.

FATCA/CRS (Spoločný štandard vykazovania)

Kliknite sem pre viac informácií.

POPLATKY

Kliknite sem pre viac informácií.

Zmluvné podmienky

Kliknite sem pre viac informácií.

Zásady používania súborov cookies

Kliknite sem pre viac informácií.

Zásady ochrany osobných údajov

Kliknite sem pre viac informácií.