See the Assets You Can Trade with TRADE.com DMA

See the Assets You Can Trade with TRADE.com DMA

Akcie

Akcie, ETF & Warranty

Obchodujte s akciami, ETF a Warrantmi v rámci svetových spoločností na 120 burzách s jedinečnými pokročilými typmi pokynov algoritmami a nástrojmi

Zistiť viac

Opcie

Vytvorte stratégie opcií pomocou portfólia rizík/výnosov a ziskovosti pre riadenie rizík a poskytovanie nízko nákladového obchodné riešenia

Zistiť viac

Futurity & FOPs

Zaistite, špekulujte a obchodujte futures kontrakty pokrývajúcich 30 trhov, vrátane futurít na index energie, kovu a volatility

Zistiť viac

Fixný výnos

Získajte prístup k viac ako 38 000 globálnym podnikovým dlhopisom a k 1,4 miliónom amerických komunálnych emisií s využitím porovnateľného zobrazenia a nepretržitého získavania cien

Zistiť viac

Podielové fondy

Zefektívnite svoje investície, diverzifikujte svoje portfóliové a bilančné riziko pomocou 11 000 podielových fondov z viac ako 240 člennej skupiny fondov.

Zistiť viac