Connect Directly to the Options Market with TRADE.com DMA

Connect Directly to the Options Market with TRADE.com DMA

Opcie

S Trade.com vo vašom tíme môžete oživiť svoje obchodovanie priamym pripojením na trh s opciami - obchodné akciové opcie, indexy a meny prostredníctvom našej špičkovej obchodnej platformy.

Prečo Opcie?

Opcie sú formou obchodovania s derivátmi, čo vám dáva možnosť špekulovať o budúcej cene rôznych aktív, ale s jednou významnou výhodou oproti obchodovaniu s futuritami - svoju pozíciu môžete kedykoľvek uzavrieť.

Môžete umiestniť PUT opciu tam, kde sa domnievate, že cena aktíva klesne pod vopred stanovenú realizačnú cenu podľa vopred nastaveného času. Alebo môžete umiestniť CALL opciu, keď si myslíte, že cena aktíva vzrastie do určitej doby platnosti.

V prípade obchodovania s opciami na Trade.com budete mať možnosť kúpiť podkladové aktívum alebo jednoducho umiestniť obchod založený na pohybe cien bez toho, aby ste skutočné aktíva vlastnili.

Opcie sú:

  • Často sa považujú za menej rizikové ako akcie a
  • Sú lacnejšie ako kupovanie akcií
  • S možnosťou priniesť vysoké výnosy
  • A širokým výberom stratégií

Prečo Trade.com?

Rozpis poplatkov tu na Trade.com je bezkonkurenčný a budete presne vedieť, koľko zaplatíte ešte pred tým, ako začnete obchodovať, čo vám umožní zahrnúť akékoľvek náklady do vašich stratégií v rámci opcií.

Prediskutujte akékoľvek otázky ako problémy s obchodovaním so svojím špecializovaným správcom účtu, ktorý je k dispozícii 24 hodín denne, pokiaľ obchodujete.