Get Access to Fixed Income Products with TRADE.com DMA

Get Access to Fixed Income Products with TRADE.com DMA

Stały dochód

Trade.com z dumą oferuje dostęp do rynku instrumentów o stałym dochodzie z jednego konta i wszystkich w ramach tej samej platformy, przy jednych z najwęższych spreadów w branży.

Dlaczego ważny jest stały dochód?

Inwestując w stały dochód, można generować stałe zyski, ponieważ w ramach papierów wartościowych wypłacane są dla posiadaczy regularne stałe odsetki. Ponadto, w miarę jak obligacje dochodzą do terminu zapadalności, można odzyskać kwotę główną inwestycji, dodatkowo powiększoną o wzrost wartości kapitałowej.

Dlaczego Trade.com?

Korzystaj z wąskich spreadów i szerokiego wyboru obligacji rządowych i korporacyjnych z bezpośrednim dostępem do rynku:

 • 38 000 amerykańskich, kanadyjskich i europejskich obligacji korporacyjnych
 • 1,4 miliona amerykańskich obligacji komunalnych
 • Ponad 1900 obligacji skarbowych spoza USA w Azji i Europie
 • Ponad setka kontraktów terminowych i opcji o stałym dochodzie
 • Ponad 30 000 aktywów CFD

Sprawdzaj zarówno notowania aukcyjne, jak i ofertowe amerykańskich obligacji korporacyjnych oraz tabelę porównawczą obligacji dla każdego zlecenia, co zapewnia najbardziej uczciwą wycenę. Zlecenia obligacji są kierowane do wielu centrów rynku obligacji, w tym:

 • Bloomberg ALLQ
 • Euronext
 • Tradeweb Direct
 • ICE BondPoint
 • ICE MuniCenter
 • NYSE Bonds


Sprawdzaj prowizje o niskich dochodach stałych. TRADE.com zapewnia dostęp do świata obligacji w obrocie elektronicznym dzięki technologii, która usprawnia doświadczenia inwestycyjne traderów.